Stichting Koningsweg

Welkom op de website van Stichting Koningsweg!

Het begripsvermogen en het menselijk inzicht zijn het hoogste goed van de mens. Maar juist dit dreigt in onze tijd verloren te gaan, omdat de waarnemingen met de zintuigen toenemend sterker worden (o.a. door een steeds meer door de techniek versterkte visuele en gehoorswaarneming), en het logische denken op de achtergrond geraakt. Het doel van Stichting Koningsweg is: het bevorderen van het welzijn en het besef van gelijke rechten voor alle mensen in overeenstemming met de democratische rechtsorde door internationale verbreiding en ontwikkeling van het zuivere denken.