Stichting Koningsweg

Doel van de stichting

Het doel van de stichting is financiŽle steun te bieden aan de internationale verbreiding en ontwikkeling van het zuivere denken, dat tot zelfstandig individueel inzicht leidt en tot een zich ontwikkelende morele en kunstzinnige intelligentie. Het begripsvermogen en het menselijk inzicht zijn het hoogste goed van de mens. Maar juist dit dreigt in onze tijd verloren te gaan, omdat de waarnemingen met de zintuigen toenemend sterker worden (o.a. door een steeds meer door de techniek versterkte visuele en gehoorswaarneming), en het logische denken op de achtergrond geraakt.

De redding van het denken voor de ondergang is tegelijkertijd de redding van de vrijheid, waarmee ook de hoogste menselijke kwaliteit behouden blijft, die de mens heeft en die in geen enkel ander natuurwezen te vinden is: de liefde (Mieke Mosmuller)

Hiermee wil de stichting een bijdrage aan onze cultuur leveren.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door kennisdeling en het financieel ondersteunen van projecten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de stichting.