Stichting Koningsweg

Welkom op de website van Stichting Koningsweg!

Het begripsvermogen en het menselijk inzicht zijn het hoogste goed van de mens. Maar juist dit dreigt in onze tijd verloren te gaan, omdat de waarnemingen met de zintuigen toenemend sterker worden (o.a. door een steeds meer door de techniek versterkte visuele en gehoorswaarneming), en het logische denken op de achtergrond geraakt.

De redding van het denken voor de ondergang is tegelijkertijd de redding van de vrijheid, waarmee ook de hoogste menselijke kwaliteit behouden blijft, die de mens heeft en die in geen enkel ander natuurwezen te vinden is: de liefde (Mieke Mosmuller)