Stichting Koningsweg

Welkom op de website van Stichting Koningsweg!

Het begripsvermogen en het menselijk inzicht zijn het hoogste goed van de mens. Maar juist dit dreigt in onze tijd verloren te gaan, omdat de waarnemingen met de zintuigen toenemend sterker worden (o.a. door een steeds meer door de techniek versterkte visuele en gehoorswaarneming), en het logische denken op de achtergrond geraakt.

De stichting wil bijdragen aan de ontwikkeling van het actieve zuivere denken; een denken dat redelijk, logisch en waarheidsgetrouw is. Dit denken leidt tot gezond oordelen en hierop gebaseerd juist handelen. 

De methode om te komen tot dit zuivere denken werd oorspronkelijk geformuleerd door Rudolf Steiner, grondlegger van de anthroposofie. Voortzetten van deze methode kan, daar deze gebaseerd is op exact denken, toegang bieden tot een wetenschappelijke spiritualiteit, zoals beschreven in de anthroposofische werken van Rudolf Steiner. De stichting wil projecten ondersteunen die vanuit deze anthroposofische wetenschappelijke spiritualiteit ontwikkeld zijn.

De redding van het denken voor de ondergang is tegelijkertijd de redding van de vrijheid, waarmee ook de hoogste menselijke kwaliteit behouden blijft, die de mens heeft en die in geen enkel ander natuurwezen te vinden is: de liefde (Mieke Mosmuller)