Stichting Koningsweg

Doelstelling

Het doel van de stichting is bij te dragen aan een in al haar geledingen gezonde en evenwichtige samenleving. Deze kan slechts ontstaan op basis van een juist oordelen en handelen.

Om dit te bereiken wil de stichting bijdragen aan de ontwikkeling van het actieve zuivere denken; een denken dat redelijk, logisch en waarheidsgetrouw is.

De methode om te komen tot dit zuivere denken werd oorspronkelijk geformuleerd door Rudolf Steiner, grondlegger van de anthroposofie. Voortzetten van deze methode kan, daar deze gebaseerd is op exact denken, toegang bieden tot een wetenschappelijke spiritualiteit, zoals beschreven in de anthroposofische werken van Rudolf Steiner. De stichting wil projecten ondersteunen die vanuit deze anthroposofische wetenschappelijke spiritualiteit ontwikkeld zijn.

Met ‘zuiver denken’ bedoelen we een denken dat men geheel los van de waarneming met de zintuigen ontplooit en dat ook geen zintuiglijke inhoud bevat. Een voorbeeld hiervan is de zuivere wiskunde of de theoretische natuurkunde. Ook de filosofie kan een zuiver denken zijn, wanneer geen voorbeelden uit de zintuiglijke wereld worden gebruikt, maar alleen in begrippen wordt gedacht.

Door dit zuivere denken te leren beheersen vindt men een gebied in het denken waar de persoonlijke meningen en oordelen zwijgen, waar het denken op zich ontplooid wordt.

Een denken dat daar nog bovenuit gaat is het actieve denken, dat met vol bewustzijn en wil door de denker wordt voortgebracht en dan ook kan worden aanschouwd en vervolgens worden beleefd. Hier ligt de overgang naar de beleving van de spirituele wereld, die dus rust op het exacte wetenschappelijke zuivere denken.

Dit is het denken waarop Rudolf Steiner de geesteswetenschap opbouwde.

Dit bewustzijn van hoe je zelf actief gedachten vormt, en dus ook hoe je gelezen en gehoorde gedachten van anderen (nieuwsberichten, opinies) in zuiverheid kunt meedenken, leidt tot besef van het al dan niet op waarheid berusten ervan.

Het zuivere denken is voorwaarde voor het vormen van een waarheidsgetrouw oordeel. Het bevordert psychische gezondheid en adequaat handelen. Het is de basis van persoonlijk welzijn en evenwichtige maatschappelijke verhoudingen. Zie ook ons beleidsplan onder ‘Visie’.[i]