Stichting Koningsweg

Doelstelling

Het doel van de stichting is bij te dragen aan een in al haar geledingen gezonde en evenwichtige samenleving. Deze kan slechts ontstaan op basis van een juist oordelen en handelen.

Om dit te bereiken wil de stichting bijdragen aan de ontwikkeling van het actieve zuivere denken; een denken dat redelijk, logisch en waarheidsgetrouw is.

De methode om te komen tot dit zuivere denken werd oorspronkelijk geformuleerd door Rudolf Steiner, grondlegger van de anthroposofie. Voortzetten van deze methode kan, daar deze gebaseerd is op exact denken, toegang bieden tot een wetenschappelijke spiritualiteit, zoals beschreven in de anthroposofische werken van Rudolf Steiner. De stichting wil projecten ondersteunen die vanuit deze anthroposofische wetenschappelijke spiritualiteit ontwikkeld zijn.

Onder zuiver denken verstaan wij:

  • Bewustzijn hebben van hoe je denkt, dat wil zeggen leren het eigen denken te observeren.
  • Persoonlijke elementen in de inhoud gewaar worden, zoals herinneringen, vooroordelen, sympathie en antipathie; deze van de inhoud van het denken scheiden.
  • Begrippen actief tot stand brengen en de dynamiek in en tussen de begrippen opmerken en hanteren met behulp van de logica en de categorieŽn van Aristoteles.

Dit bewustzijn van hoe je zelf actief gedachten vormt, en dus ook hoe je gelezen en gehoorde gedachten van anderen (nieuwsberichten, opinies) in zuiverheid kunt meedenken, leidt tot besef van het al dan niet op waarheid berusten ervan.

Het zuivere denken is voorwaarde voor het vormen van een waarheidsgetrouw oordeel. Het bevordert psychische gezondheid en adequaat handelen. Het is de basis van persoonlijk welzijn en evenwichtige maatschappelijke verhoudingen. Zie ook ons beleidsplan onder ‘Visie’.[i]