Stichting Koningsweg

Beleidsplan 2021

De stichting onderneemt de volgende werkzaamheden:

Het verkrijgen van financiŽle middelen ter bevordering van het zuivere denken d.m.v. het benaderen van bedrijven, stichtingen en particulieren m.b.v. e-mail, telefoon, aanschrijvingen per post en persoonlijk onderhoud.

De manier waarop de Stichting geld verwerft:

Donaties, schenkingen, legaten en erfenissen.

Het beheer van het vermogen van de Stichting:

Door de penningmeester op een bank en spaarbeleggingsrekening.

De besteding van het vermogen aan de doelstelling:

Het verlenen van financiŽle steun aan:
- Het uitgeven van boeken, grafisch werk, vertalen.
- Seminars en lezingen
- Blogs over het zuivere denken
- Internet platform
- Kunstzinnige uitingen i.v.m. het zuiver denken
- Mediareclame, facebook, persberichten, advertenties