Stichting Koningsweg

Steun

Bijdragen aan Stichting Koningsweg:

Het steunen van Stichting Koningsweg kan op verschillende wijzen. Van schenking van liquiditeiten tot het nalaten van een legaat; wij stellen alle steun om duurzaam onze doelen te realiseren zeer op prijs. Graag lichten wij u verder in over de stichting, haar doelen en activiteiten middels een persoonlijk gesprek.

Er wordt een ANBI-status aangevraagd voor Stichting Koningsweg. Het doel van de stichting is, bij te dragen aan een gezonde en evenwichtige samenleving. Deze kan slechts ontstaan op basis van een juist oordelen en handelen. Om dit te bereiken wil de stichting bijdragen aan de ontwikkeling van een actief zuiver denken, een denken dat redelijk, logisch en waarheidsgetrouw is. Omdat de stichting een maatschappelijke waarde heeft, hoeft door de stichting geen belasting te worden afgedragen over donaties of legaten.

Voor een afspraak verwijzen wij u naar het bestuur.

 

Aanvragen bijdrage van Stichting Koningsweg:

Beoordelingscriteria bij aanvragen voor steun: ‘Het project waarvoor een bijdrage wordt gevraagd moet zoveel mogelijk mensen bewust maken van ieders mogelijkheid zelf tot zuiver denken te komen.

Aanvragen kunnen worden gedaan voor onder andere een publicatie, een cursus of een mediaproductie, tot stand gekomen vanuit dit zuivere denken zoals op deze website onder Doelstelling geformuleerd, waarin bijvoorbeeld de methode hiertoe wordt beschreven of gedoceerd.

Ook kunnen minder draagkrachtigen die aan een dergelijke cursus willen deelnemen in aanmerking komen voor een bijdrage.’