Stichting Koningsweg

Steun

Bijdragen aan Stichting Koningsweg:

Het steunen van Stichting Koningsweg kan op verschillende wijzen. Van schenking van liquiditeiten tot het nalaten van een legaat; wij stellen alle steun om duurzaam onze doelen te realiseren zeer op prijs. Graag lichten wij u verder in over de stichting, haar doelen en activiteiten middels een persoonlijk gesprek.

Stichting Koningsweg heeft met ingang van 29 december 2021 de ANBI status. Dit betekent dat de Belastingdienst de stichting beschouwt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. De stichting is hierdoor vrijgesteld van het betalen van belasting over schenkingen en erfenissen. Bovendien kan de schenker de gift aftrekken van de belasting. Alle hierbij benodigde informatie is te vinden onder Steun ANBI

Voor een afspraak verwijzen wij u naar het bestuur.

 

Aanvragen bijdrage van Stichting Koningsweg:

Beoordelingscriteria bij aanvragen voor steun: ‘Het project waarvoor een bijdrage wordt gevraagd moet zoveel mogelijk mensen bewust maken van ieders mogelijkheid zelf tot zuiver denken te komen.

Aanvragen kunnen worden gedaan voor onder andere een publicatie, een cursus of een mediaproductie, tot stand gekomen vanuit dit zuivere denken zoals op deze website onder Doelstelling geformuleerd, waarin bijvoorbeeld de methode hiertoe wordt beschreven of gedoceerd.

Ook kunnen minder draagkrachtigen die aan een dergelijke cursus willen deelnemen in aanmerking komen voor een bijdrage.’