Stichting Koningsweg

Steun

Het steunen van Stichting Koningsweg kan op verschillende wijzen. Van schenking van liquiditeiten tot het nalaten van een legaat; wij stellen alle steun om duurzaam onze doelen te realiseren zeer op prijs. Graag lichten wij u verder in over de stichting, haar doelen en activiteiten middels een persoonlijk gesprek waar u dat wenst.

Stichting Koningsweg is een S.B.B.I., een Sociaal Belangen Behartigende Instelling. Dat wil zeggen dat de activiteiten van de organisatie bijdragen aan de individuele ontplooiing van mensen, aan samenhang van de samenleving en aan een gezondere samenleving (aldus De Belastingdienst). Omdat de stichting een maatschappelijke waarde heeft hoeft door de Stichting geen belasting te worden afgedragen over donaties of legaten.

Voor een afspraak verwijzen wij u naar het secretariaat.