Stichting Koningsweg

Steun ANBI

Stichting Koningsweg heeft de ANBI-status. Dit wil zeggen dat de Belastingdienst de Stichting Koningsweg beschouwt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Stichting Koningsweg is hierdoor vrijgesteld van het betalen van belasting over schenkingen en erfenissen. Hierdoor komt uw gift geheel ten goede aan onze doelstellingen.

Doneren met belastingvoordeel

Dat Stichting Koningsweg beschikt over een ANBI-status, is ook voordelig voor u als donateur. U kunt namelijk uw giften aan de stichting onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting.

Uw gift is aftrekbaar wanneer:

Als u uw gift vastlegt als periodieke schenking is deze zelfs volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Kijk voor meer informatie over het voordeel van het doneren en periodiek schenken aan een goed doel met een ANBI-status, op www.belastingdienst.nl.

De gegevens van de Stichting Koningsweg

Hieronder vindt u de gegevens van de stichting Koningsweg die u wellicht nodig heeft bij het doen van een gift, het opnemen van de stichting in uw testament of het instellen van een periodieke schenking aan de Stichting Koningsweg

Officiële naam: Stichting Koningsweg
Fiscaal nummer (RSIN): 8566 41 716
KvK-nummer: 666 39 123